Handdesinfektion 500ml - Wulff Beltton

GVK

Hånddesinfektion 500ml

Udsalgspris275,00 DKK
Art. Nr.: 6364

Welcome to Shopify Store

I act like:

Select Country:
Beräknad leveranstid: 1-3 hverdage
Antal:

Behöver du hjälp? Ring oss på +46(0)155-29 26 00

Måndag - Fredag, 08 - 16

Hånddesinfektionsmidlet renser dine hænder fra bakterier sikkert og hurtigt.

Indeholder plejende glycerin. Tør ikke huden. Doser en lille dråbe sprit i tørre hænder og gnid forsigtigt over hele hudoverfladen, indtil hænderne er tørre.


Ingredienser:

Ethanol (60-70%), tert-butanol 1-2%


Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation.
Må ikke udsættes for varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.
Rygning forbudt Beholderen skal være tæt lukket.
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Hvis det er muligt, fjern eventuelle kontaktlinser. Fortsæt med at skylle.

Du vil måske også kunne lide