Beskyt data - GDPR-kompatible makuleringsmaskiner

Databeskyttelse omfatter også korrekt destruktion af data, som er reguleret ved lov.

Dokumenter, der er i ikke-digital form, skal også destrueres i overensstemmelse med disse lovkrav, såsom filer og dokumenter på databærere.

På trods af disse lovkrav er en af ​​de mest almindelige mangler ved databeskyttelse enten at bruge dokumentmakulatorer med det forkerte sikkerhedsniveau eller skødesløs brug af en dokumentmakulator.

Dokumenter med personlige oplysninger hører ikke hjemme i en skraldespand, men i en GDPR-kompatibel dokumentmakulator.

Hvilke data skal destrueres i henhold til GDPR?

Selvom databeskyttelsesforskrifter generelt siger, at papir- og papirdokumenter også skal destrueres, er dette ikke nødvendigvis tilfældet for alle dokumenter.

Det afhænger af, hvilke data de indeholder.

Du behøver virkelig ikke at makulere alle dokumenter gennem en makuleringsmaskine, kun de dokumenter, der indeholder data, der kræver beskyttelse.

Ifølge GDPR er det først og fremmest persondata, der skal destrueres.

Hvad er personlige data?

Ifølge GDPR er det særligt vigtigt at beskytte data vedrørende en person.

Det er frem for alt data, der kan tildeles en fysisk person, eller som refererer til en fysisk person.

Du finder en specifik liste over, hvilke detaljer der betragtes som persondata her. [LINK]

Det er netop de data, der skal destrueres i henhold til GDPR.

Overvej om du og din arbejdsplads opfylder disse krav.

En man går fram och makulerar papper i HSM dokumentförstörare

Hvad skal man være opmærksom på i forbindelse med destruktion af GDPR-kompatible dokumenter?

Der er flere punkter at observere for at sikre en GDPR-kompatibel destruktion af personlige data.

Vigtigst er selvfølgelig brugen af ​​en dokumentmakulator, der opfylder kravene til databeskyttelse.

Hvis du bruger en dokumentmakulator, der ikke opfylder kravene til databeskyttelse, begår du et databeskyttelsesbrud.

Det betyder, at data ikke destrueres i overensstemmelse med GDPR.

Det er derfor vigtigt at bruge en makuleringsmaskine, der er GDPR-kompatibel.

Hvilken dokumentmakulator er i overensstemmelse med GDPR?

Hvis filer og dokumenter indeholder personoplysninger, skal de uden fejl destrueres i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.

Brug af en GDPR-kompatibel makuleringsmaskine anbefales til dette formål.

Men hvornår er en dokumentmakulator GDPR-kompatibel?

Der er forskellige sikkerhedsniveauer, som shreddere opfylder – eller undlader at opfylde.

Jo mere følsomme dataene er, jo højere sikkerhedsniveau bør makuleringsmaskinen have for at sikre databeskyttelse.

En beskrivelse af de forskellige beskyttelsesklasser og sikkerhedsniveauer kan findes under "Beskyttelsesklasser og sikkerhedsniveauer for dokumentmakulatorer".

En makuleringsmaskine er GDPR-kompatibel, når den har et sikkerhedsniveau på mindst P-4 (anbefalet af HSM-eksperterne).

Den tyske producent HSM anbefaler derfor en GDPR-kompatibel dokumentmakulator med et sikkerhedsniveau på mindst P-4.

Mængden af ​​data, der skal destrueres, og andre kriterier bør også tages i betragtning ved køb af en passende makuleringsmaskine.

For data med højere følsomhed anbefaler vi at købe en makuleringsmaskine med et højere sikkerhedsniveau.

Disse niveauer er bestemt af ISO/IEC 21964 (DIN 66399).

Med vores produktkonfigurator kan du nemt finde den rigtige makuleringsmaskine til at overholde databeskyttelsen. Du skal blot vælge mellem filtrene, og konfiguratoren hjælper dig med at filtrere passende produkter fra.

Overhold databeskyttelse - med GDPR-kompatible dokumentmakuleringsmaskiner

Til GDPR-kompatibel datadestruktion anbefaler HSM makuleringsmaskiner på sikkerhedsniveau P-4 eller højere, afhængigt af databeskyttelseskravene*.

Når du vælger det rigtige shreddersikkerhedsniveau, skal du overveje, hvilken type data der skal destrueres.

For eksempel bør en læge bruge en makuleringsmaskine med et minimumssikkerhedsniveau på P-5 til følsomme patientoplysninger såsom recepter.

For en personaleafdeling kan det derimod anbefales at bruge en dokumentmakulator med sikkerhedsniveau P-6, fordi det er der, der fx behandles medarbejders sygemeldinger.

En oversigt over alle GDPR-kompatible makuleringsmaskiner kan findes her