Sådan mindsker du risikoen for udmattede medarbejdere!

Sådan mindsker du stress for dine medarbejdere. Vi giver dig 7 konkrete tips!
Mangel på søvn fører til dårligere præstationer! Læsning Sådan mindsker du risikoen for udmattede medarbejdere! 4 minutter Næste Floorguard Gulv- og trappebeskyttelse!

 

 

 

 

 

 

Sådan mindsker du stress for dine medarbejdere!

7 konkrete råd til dig som leder.

Stress og psykisk sygdom er de hyppigste årsager til sygefravær i dag. 30 % af alt sygefravær skyldes disse årsager ifølge den svenske socialforsikringsmyndigheds statistik. At opdage og arbejde proaktivt for at mindske risikoen for træthed har aldrig været vigtigere og her har mellemlederne en nøglerolle.

Mellem 2010 og 2016 er antallet af sager næsten fordoblet, viser tal fra den svenske socialforsikringskasse. Organisationer slanker sig, færre medarbejdere skal udføre det samme arbejde, og de "simple" job forsvinder i en stadig mere automatiseret verden. Hvis det førhen mest handlede om, hvor meget vores kroppe ville kunne klare, handler det i dag i stigende grad om, hvor meget vores hjerne kan bearbejde. Konsekvenserne af det øgede sygefravær bliver store, medarbejderne får det dårligt og klarer sig dårligere, det øvrige personale skal overtage opgaver og blive overbelastede, visse opgaver bliver ikke udført og kunderne vil være utilfredse. Derudover er der penge at hente på at mindske stress, fordi 40 procent af udgifterne til al sygefravær kan henføres til stress.

Der kan være flere årsager bag den stress, som en udmattet person oplever. Mange af årsagerne er knyttet til jobbet, såsom uklar ledelse og arbejdsansvar, for mange opgaver, utilstrækkelige ressourcer, alenearbejde, psykosociale belastninger og for lidt restitution.  

Langsigtet sundhedsarbejde og ledelse har stor betydning for andelen af sygefravær i en arbejdsgruppe. Mange arbejdsgivere foretager forskellige former for investeringer i sundhed, men ofte er der spredte aktiviteter som bidrag til træningskort, foredrag på livsstilsområdet og om generelle helbredstjek i stedet for planlagte længerevarende aktiviteter. Undersøgelser viser, at en arbejdsgiver bør se et godt helbred og et godt arbejdsmiljø som noget strategisk og nødvendigt for organisationens succes og at ledelse har stor effekt på andelen af sygefravær i en arbejdsgruppe. Ved at integrere aktiviteter inden for livsstil, arbejdsmiljø og ledelse med organisationens øvrige aktiviteter opnås gode effekter. I sådan en proces får mellemlederne derfor en nøglerolle.

Her er nogle enkle tips til dig som leder for at mindske risikoen for, at dine medarbejdere bliver udmattede:

• Øget kontrol over deres arbejdssituation
Øget følelse af kontrol over egen arbejdssituation er en vigtig faktor for at mindske stress på arbejdspladsen. Det kan ske ved at inddrage medarbejderne i planlægningsarbejdet og informere medarbejderne om forskellige ting, der kan påvirke deres arbejde.

• Sæt grænser.
Skal dine medarbejdere forventes at svare på mails om aftenen og i weekenden? Hvis ikke, så undgå selv at e-maile dem i disse tider, ellers svarer de dig – også selvom de ikke skal.

• Aftal klare og målbare mål og ansvarsområder.
Hvis alle ved, hvad der forventes af dem, og hvad de skal gøre, mindskes uklarheden, og medarbejderne føler sig mere i kontrol.

• Se dine medarbejdere.
At være der og give dine medarbejdere støtte er den bedste støddæmper mod stress. Beløn dem, når de gør noget godt, og se dem, når de slås. Bekræft, at du ser, hvad de laver, og vis, at det er vigtigt.

• Sundhedssamtaler og målinger af medarbejderes fysiske og psykiske helbred.
Sørg for at holde sundhedssamtaler og afhold ofte mindre målinger for at fange dårligt helbred på et tidligt tidspunkt.

• Brug sundhedsstatistik på individ-, gruppe- og enhedsniveau som grundlag
Et digitalt syge-/vab- og sundhedsstyringsværktøj giver dig sundhedsstatistik, der hjælper dig med at opdage dårligt helbred og træthed på et tidligt tidspunkt.

• Få hjælp af din partner inden for arbejdsmiljø til at støtte dig i dit arbejde.
En moderne bedriftssundhedstjeneste vil tilbyde dig både digital og direkte støtte og rådgivning i dit sundhedsarbejde.

 

Forsäkringskassan 2017