Wulff fördubblar sin omsättning genom förvärv av Staples Finlands verksamhet

Virksomheden fordobler sin omsætning gennem opkøbet af Staples Finland

Den 3 maj 2021 tecknade Wulff Group Plc, en professionell inom arbetsmiljöprodukter och tjänster, ett avtal där Wulff förvärvar den andra ledande aktören på området, Staples Finland Oy, och dess finska moderbolag EMO Finland Oy.

Læsning Virksomheden fordobler sin omsætning gennem opkøbet af Staples Finland 6 minutter Næste Att jobba hemifrån under corona: för- och nackdelar

BØRSUDGIVELSE 3. maj 2021 kl. 4.00.

Den 3.maj 2021 underskrev Vulff Group Plc, en professionel inden for arbejdsmiljøprodukter og-tjenester, en aftale, hvorved Vulff erhverver den anden førende aktør på området, Staples Finland Oy og dets finske moderselskab EMO Finland Oy (i det følgende benævnt Staples). Begge virksomheder har rødder som eksperter i det finske arbejdsliv. Som et resultat af transaktionen vil Vulff blive en klar markedsleder i Finland. Transaktionen blev afsluttet den 3. maj 2021.

Staples (tidligere Oy Lindell Ab) blev grundlagt i 1890 i Helsinki og er kendt som en stærk kontraktleverandør af arbejdspladsprodukter og arbejdsmiljøløsninger til store virksomheder og den offentlige sektor. Staples omsætning i 2020 var 55,8 millioner euro. Med overtagelsen vil Vulff, der blev grundlagt i 1890, diversificere sin produkt-og serviceportefølje og samtidig øge Vulffs købekraft.

Koncernchef Elina Pienim Larski kommentarer:

"Overtagelsen vil markant fremskynde implementeringen af vores vækststrategi, fordoble vores omsætning og udvide vores serviceportefølje til vores kunder. Vi blev tilbudt muligheden for en strategisk overtagelse, da den nuværende ejer besluttede at afhænde alle Staples ' europæiske operationer. Med kombinationen af to 130-årige virksomheder bliver vi den klare markedsleder i Finland, hvilket gavner vores kunder. Når vi kombinerer vores evner og ekspertise, kan vi altid tilbyde kunder up-to-date løsninger til alle arbejdsmiljøer direkte fra en enkelt leverandør. Jeg er glad for at have Staples Finlands meget talentfulde team som en del af Vulff.”

Oplysninger om overtagelsen

Formålet med transaktionen er EMO Finland Oy og dets helejede Staples Finland Oy. Staples ' omsætning i 2020 udgjorde ca. 55,8 mio. EUR*. Selskabets samlede nettoomsætning som følge af overtagelsen er ca.EUR 113,4 mio.**, EBITDA EUR 4,9**, EBITDA EUR 4,9 mio.** og driftsresultat EUR 2,9** i 2020. Den samlede justerede EBITDA for den resulterende enhed i 2020 er ca. EUR 8,5 millioner * * * og justeret driftsresultat 6,0***. Erhvervelsen kræver ikke godkendelse fra konkurrencemyndigheden. godkendelse.

Købsprisen for EMO Finland Oy ' s aktier er ca. EUR 6,0 millioner og inkluderer ca. EUR 0,5 millioner i kontanter. Købsprisen blev betalt kontant på transaktionstidspunktet. Den endelige købspris vil blive revideret i slutningen af september efter normale justeringer af driftskapital og gældslignende poster den 1.maj 2021. Balancen for de erhvervede enheder inkluderer leasingforpligtelser på omkring 0, 8 millioner euro og ingen anden rente. bære skyld på tidspunktet for håndhævelse.

Som følge af overtagelsen vurderer virksomheden, at en engangsindkomst på ca.4,5 mio. EUR fra den negative anerkendelse af god vilje vil blive indregnet på grundlag af den foreløbige købspris på 6,0 mio. EUR og en anslået egenkapital på 10,5 mio. EUR på overtagelsestidspunktet. Anerkendelsen af negativ velvilje er specificeret i forbindelse med revisionen af købsprisen. Med henblik på at finansiere overtagelsen optog Vulff Group Plc et seniorlån på 6,8 mio. EUR, heraf 2,0 EUR 4,8 mio. EUR tilbagebetales med likviditet frigivet fra driftskapital inden for et år efter transaktionens afslutning og 4,8 mio.EUR inden for 5 år. Overtagelsen vil øge den rentebærende nettogæld med 7,1 mio. EUR på tidspunktet for transaktionens afslutning.

* ) Tallene for 2020 henviser til konsoliderede ikke – reviderede data for den finansielle periode 1.2.2020-31.1.2021

** ) Tallene er opsummeret fra Vulff-koncernens årsregnskab for perioden 1.1-31.12.2020 og tallene for det ikke-reviderede koncernregnskab for EMO Finland Oy og Staples Finland Oy for regnskabsperioden 1.2.2020 – 31.1.2021

***) Siffrorna är sammanfattade från Wulff-koncernens bokslut för perioden 1.1-31.12.2020 och siffrorna för de oreviderade koncernredovisningarna för EMO Finland Oy och Staples Finland Oy för räkenskapsperioden 1.2.2020 – 31.1. 2021, minus de koncerntjänster som upphör efter transaktionen och tillagda justeringarna enligt IFRS redovisningsprinciper

Nyckeltal för föremålet för transaktionen

Consolidated unaudited figures according to the Finnish Accounting Principles:

Miljoner EUR 2019 2020
Nettosalg 49,8 55,8
EBITDA -1,7 -0,3
Justerad EBITDA**** 0,6 3,0
Rörelseresultat -2,1 -0,6
Justerat rörelseresultat**** -0,2 2,2
Eget kapital 6,0 3,8
Balansomslutning 15,3 20,9
Personale 119 110

****) Justerad EBITDA och rörelseresultat tar hänsyn till koncerntjänster som upphör efter slutförandet av transaktionen.

Bolaget bedömer att förvärvet kommer att tillföra betydande värde till aktieägarna genom synergier. Wulff siktar på årliga synergifördelar på cirka 3 miljoner euro till 2023. Synergier eftersträvas genom att kombinera produktportfölj, upphandling och drift. För att uppnå synergier krävs integration och andra engångskostnader. Uppskattningen av engångskostnader för förvärv är cirka 0,7 miljoner euro. Dessutom investerar bolaget i integrationen av verksamheten och dess utveckling under 2021-2023.

På grund av förvärvet uppdaterade och publicerade Wulff sina utsikter för nettoomsättning, rörelseresultat och jämförbart rörelseresultat den 3 maj 2021. Bolaget uppskattar att omsättningen 2021 kommer att öka till cirka 90 miljoner euro (57,5 miljoner euro 2020), rörelseresultatet kommer att öka avsevärt från föregående år och jämförbart rörelseresultat kommer att ligga kvar på en god nivå under 2021.

Företagets tidigare utsikter var: Wulff uppskattar att omsättningen kommer att växa från 2020 (57,5 miljoner euro) och att det jämförbara rörelseresultatet kommer att ligga kvar på en bra nivå 2021.

I Esbo den 3 maj 2021

WULFF GROUP PLC STYRELSE

Mere information:
VD Elina Pienimäki
tel. +358 40 647 1444
e-post: elina.pienimaki@wulff.fi

DISTRIBUTION NASDAQ OMX
Helsinki Oy
Nyckelmedia
www.wulff.fi/en

En bättre värld – en arbetsplats i taget. Wulffs mål är en perfekt arbetsdag! Vi möjliggör bättre arbetsmiljöer och skapar arbetsplatser, var du än befinner dig. Bekvämare, hälsosammare, säkrare, roligare, aktivare och mer mångsidig? Hur vill du förbättra din arbetsdag och arbetsmiljö? Wulff har lösningen. Vi erbjuder våra kunder hygien- och skyddsprodukter, luftrenare, kontorsmaterial, facility management-produkter, cateringlösningar, IT-tillbehör, ergonomi, första hjälpen och innovativa produkter för arbetsplatser. Kunder kan också skaffa internationella utställningstjänster från Wulff. Utöver Finland är Wulff verksam i Sverige, Norge och Danmark.

30 dages kundetilfredshedsgaranti

Vi vil have at du som kunde skal være 100% tilfreds med dit køb.

ABONNER PÅ VORES NYHEDSBREV

Kampagner, nye produkter og salg. Direkte til din indbakke.