Wulff fördubblar sin omsättning genom förvärv av Staples Finlands verksamhet

Wulff fordobler sin omsætning gennem opkøb af Staples Finlands aktiviteter

Den 3. maj 2021 underskrev Wulff Group Plc, en professionel inden for arbejdsmiljøprodukter og -tjenester, en aftale, hvor Wulff køber den anden førende aktør på området, Staples Finland Oy, og dets finske moderselskab EMO Finland Oy.

Læsning Wulff fordobler sin omsætning gennem opkøb af Staples Finlands aktiviteter 6 minutter Næste At arbejde hjemmefra under coronaen: fordele og ulemper

STOCK EXCHANGE RELEASE MAY 3, 2021 AT 4.00 P.M.

Den 3. maj 2021 underskrev Wulff Group Plc, en professionel inden for arbejdsmiljøprodukter og -tjenester, en aftale, hvor Wulff køber den anden førende aktør på området, Staples Finland Oy, og dets finske moderselskab EMO Finland Oy (herefter benævnt benævnt hæfteklammer). Begge virksomheder har rødder som eksperter i det finske arbejdsliv. Som følge af transaktionen bliver Wulff en klar markedsleder i Finland. Transaktionen blev gennemført den 3. maj 2021.

Staples (tidligere Oy Lindell Ltd) blev grundlagt i 1890 i Helsinki og er kendt som en stærk kontraktleverandør af arbejdspladsprodukter og arbejdsmiljøløsninger til store virksomheder og den offentlige sektor. Staples omsætning i 2020 var EUR 55,8 mio. Med opkøbet vil Wulff, grundlagt i 1890, diversificere sin produkt- og serviceportefølje og samtidig vil Wulffs købekraft øges.

Wulff Groups vd Elina Pienimäki kommenterer:

“Opkøbet vil markant accelerere implementeringen af vores vækststrategi, fordoble vores salg og udvide vores serviceportefølje til vores kunder. Vi blev tilbudt muligheden for et strategisk opkøb, da den nuværende ejer besluttede at afhænde alle Staples europæiske aktiviteter. Med kombinationen af to 130 år gamle virksomheder bliver vi den klare markedsleder i Finland, hvilket kommer vores kunder til gode. Når vi kombinerer vores evner og kompetencer, kan vi altid tilbyde kunderne opdaterede løsninger til alle arbejdsmiljøer direkte fra én og samme leverandør. Jeg er glad for, at vi får Staples Finlands meget talentfulde hold som en del af Wulff.”

Oplysninger om erhvervelsen

Formålet med transaktionen er EMO Finland Oy og dets helejede Staples Finland Oy. Salget for Staples 2020 var ca. EUR 55,8 mio.*. Den samlede nettoomsætning for virksomheden som følge af opkøbet er ca. EUR 113,4 mio. **, EBITDA 4,9 **, EBITDA EUR 4,9 mio. ** og driftsresultat 2,9 ** 2020. Den kombinerede justerede EBITDA for den resulterende enhed 2020 er ca. EUR 8,5 mio. *** og justeret driftsresultat 6,0 ***. Købet kræver ikke konkurrencemyndighedens godkendelse.

Købesummen for EMO Finland Oy's aktier er ca. EUR 6,0 mio. og inkluderer ca. EUR 0,5 mio. i kontanter. Købesummen blev betalt kontant ved handlens gennemførelse. Den endelige købspris vil blive revideret ultimo september efter normale justeringer af arbejdskapital og gældslignende poster den 1. maj 2021. Balancen for de erhvervede enheder inkluderer leasingforpligtelser på ca. EUR 0,8 mio. og ingen andre renter. bære gæld på tvangsfuldbyrdelsestidspunktet.

Som følge af købet vurderer selskabet, at der vil blive indregnet en engangsindtægt på ca. EUR 4,5 mio. fra indregning af negativ goodwill baseret på den foreløbige købspris på EUR 6,0 mio. og en estimeret egenkapital på EUR 10,5 mio. tidspunktet for erhvervelsen. Indberetningen af negativ goodwill specificeres i forbindelse med revision af købesummen. For at finansiere opkøbet optog Wulff Group Plc et seniorlån på EUR 6,8 mio., hvoraf EUR 2,0 mio. tilbagebetales med pengestrøm frigivet fra arbejdskapital inden for et år efter gennemførelsen af transaktionen og EUR 4,8 mio. inden for 5 år. Købet vil øge den rentebærende nettogæld med EUR 7,1 mio. på tidspunktet for transaktionens gennemførelse.

*) Tal for 2020 refererer til konsoliderede ureviderede data for regnskabsperioden 1.2.2020 - 31.1.2021

**) Tallene er opsummeret fra Wulff-koncernens regnskaber for perioden 1.1-31.12.2020 og tallene for det ureviderede koncernregnskab for EMO Finland Oy og Staples Finland Oy for regnskabsperioden 1.2.2020 - 31.1.2021

***) Tallene er opsummeret fra Wulff-koncernens regnskaber for perioden 1.1-31.12.2020 og tallene for det ureviderede koncernregnskab for EMO Finland Oy og Staples Finland Oy for regnskabsperioden 1.2.2020 - 31.1. 2021, fratrukket de koncernydelser, der ophører efter transaktionen og de tilføjede justeringer i overensstemmelse med IFRS regnskabsprincipper

Nøgletal for transaktionens genstand

Konsoliderede ureviderede tal i henhold til de finske regnskabsprincipper:

mio. EUR 2019 2020
Nettosalg 49,8 55,8
EBITDA -1,7 -0,3
Justeret EBITDA **** 0,6 3,0
Driftsresultat -2,1 -0,6
Justeret driftsresultat **** -0,2 2,2
Eget kapital 6,0 3,8
Balancetotal 15,3 20,9
Personlig 119 110

****) Justeret EBITDA og driftsresultat tager hensyn til koncernydelser, der ophører efter gennemførelsen af transaktionen.

Selskabet vurderer, at opkøbet vil tilføre betydelig værdi til aktionærerne gennem synergier. Wulff sigter mod årlige synergifordele på cirka EUR 3 millioner i 2023. Synergier søges ved at kombinere produktportefølje, indkøb og drift. At opnå synergier kræver integration og andre engangsomkostninger. Estimatet på engangsomkostninger til opkøb er ca. EUR 0,7 mio. Derudover vil virksomheden investere i integrationen af forretningen og dens udvikling i løbet af 2021-2023.

På grund af opkøbet opdaterede og offentliggjorde Wulff sine forventninger til nettoomsætning, driftsresultat og sammenligneligt driftsresultat den 3. maj 2021. Selskabet vurderer, at salget i 2021 vil stige til ca. EUR 90 mio. (EUR 57,5 mio. i 2020), drift overskuddet vil stige markant i forhold til året før, og det sammenlignelige driftsresultat vil forblive på et godt niveau i 2021.

Selskabets tidligere udsigter var: Wulff vurderer, at salget vil vokse fra 2020 (EUR 57,5 mio.), og at det sammenlignelige driftsresultat vil forblive på et godt niveau i 2021.

I Esbo den 3 maj 2021

WULFF GROUP PLC BESTYRELSE

Mere information:
VD Elina Pienimäki
tlf. +358 40 647 1444
e-mail: elina.pienimaki@wulff.fi

DISTRIBUTION NASDAQ OMX
Helsinki Oy
Nøglemedier
www.wulff.fi/en

En bedre verden - én arbejdsplads ad gangen. Wulffs mål er en perfekt arbejdsdag! Vi muliggør bedre arbejdsmiljøer og skaber arbejdspladser, uanset hvor du er. Mere behagelig, sundere, sikrere, sjovere, mere aktiv og mere alsidig? Hvordan vil du forbedre din arbejdsdag og arbejdsmiljø? Wulff har løsningen. Vi tilbyder vores kunder hygiejne- og beskyttelsesprodukter, luftrensere, kontorartikler, facility management-produkter, cateringløsninger, IT-tilbehør, ergonomi, førstehjælp og innovative produkter til arbejdspladser. Kunder kan også få internationale udstillingstjenester fra Wulff. Ud over Finland er Wulff aktiv i Sverige, Norge og Danmark.